Zarządzanie projektami B+R+I na poziomie strategicznym, operacyjnym i finansowym

Zarządzanie projektami B+R+I na poziomie strategicznym, operacyjnym i finansowym