Zarządzanie badaniami naukowymi i karierą naukową (Research Management)

Zarządzanie badaniami naukowymi i karierą naukową (Research Management)

Wyzwania XXI wieku stawiają młodego pracownika naukowego w sytuacji skomplikowanych wyborów
determinujących jego przyszłe życie zawodowe.

Rozwój naukowy wymaga dzisiaj wsparcia w obszarze profesjonalnego zarządzania badaniami naukowymi.

Pomagamy w tworzeniu strategii indywidualnego rozwoju naukowego
oraz pozyskiwaniu środków finansowych na realizację badań naukowych.

Zapewniamy ochronę prawną.