Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych

Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych

Skuteczne przeniesienie myśli naukowej, jej wyników, patentów etc. w obszar wykorzystania komercyjnego to proces złożony.

Jego skuteczna realizacja możliwa jest przy udziale specjalistów Małopolskiego Instytutu Innowacji Sp. z o.o.

Zapewniamy pełną obsługę ścieżki komercjalizacji, od pozyskania dofinansowania na prowadzenie badań naukowych, zapewnienie ochrony patentowej aż po zabezpieczenie praw twórcy rezultatów badań naukowych na etapie wdrożenia pomysłu do produkcji.