Profesjonalna pomoc w tworzeniu i działalności operacyjnej konsorcjum naukowo-przemysłowego

Profesjonalna pomoc w tworzeniu i działalności operacyjnej konsorcjum naukowo-przemysłowego

Parterom przemysłowym zapewniamy pomoc w poszukiwaniu jednostek naukowych zainteresowanych realizacją projektów B+R+I.

Dla jednostek naukowych poszukujemy partnerów przemysłowych i weryfikujemy ich wiarygodność merytoryczną oraz finansową.

Zabezpieczamy zawieranie umów ustanawiających konsorcja naukowo-przemysłowe.