Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.