Doradztwo w zakresie budowy i eksploatacji systemów fotowoltaicznych

Doradztwo w zakresie budowy i eksploatacji systemów fotowoltaicznych

Zapewniamy kompleksową obsługę w obszarze budowy i eksploatacji systemów fotowoltaicznych, obejmującą pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji, weryfikację parametrów terenu, dobór materiałów oraz ich sprawdzenie w symulowanych warunkach operacyjnych, jak również obsługę technologiczną i prawną.

Małopolski Instytut Innowacji Sp. z o.o. współpracuje ściśle z wiodącym polskim ośrodkiem badań podstawowych, stosowanych, przemysłowych oraz prac rozwojowych – Laboratorium Fotowoltaicznym IMIM PAN w Kozach k. Bielska-Białej.