O Nas

Małopolski Instytut Innowacji Sp. z o.o. świadczy specjalistyczne usługi doradcze w obszarze wsparcia oraz realizacji projektów B+R+I.
Innowacje w warunkach polskich pozostają ciągle procesem imitacyjnym i odtwórczym.
Chcemy to zmieniać.
Wierzymy w potencjał intelektualny, wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych partnerów naukowych.
Ufamy zmysłowi inwestycyjnemu naszych partnerów przemysłowych.
Łączymy te element w sprawnie funkcjonującą całość.
Nasze usługi doradcze są zawsze profilowane pod kątem specyficznych oczekiwań klientów.