Rozpoczęcie współpracy z krakowską spółką Starowicz i Szyjka

Małopolski Instytut Innowacji Sp. z o.o. został wybrany przez krakowską spółkę Starowicz i Szyjka do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu, który złożony zostanie w ramach Konkursu Nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/16, Działanie 8.5 Wsparcie na rzez łączenia życia zawodowego z prywatnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Dziękujemy za zaufanie!