Mikro-browar

Miło nam poinformować, że specjalizująca się w produkcji systemów automatyki przemysłowej krakowska firma OXERIO.COM rozpoczęła współpracę z Małopolskim Instytutem Innowacji.

Przedmiotem współpracy będzie opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu budowy mobilnego mikro-browaru (półautomatycznej linii technologicznej do wytwarzania brzeczki słodowej) wraz z niezbędnym opisem wyposażenia oraz dokumentacją techniczną i założeniami technologicznymi.

W czasach, kiedy produkty browarów regionalnych zdobywają coraz większe uznanie wśród koneserów piwa, zaproponowane rozwiązanie może przyczynić się do upowszechniania wiedzy o tradycyjnych metodach warzenia z jednoczesnym zastosowaniem innowacyjnych metod ekologicznej produkcji – łączymy zatem tradycję z nowoczesnością.

Projekt zostanie złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.