Harmonogram naborów PO IR na 2016 rok opublikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała harmonogram naborów konkursowych organizowanych przez agencję w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2016 roku. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/2016/hormonogram-naborow-na-2016-rok