Doradztwo w obszarze finansowania oraz implementacji elektronicznej dokumentacji medycznej

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia nakłada na usługodawców definiowanych jako świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny, obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej najpóźniej od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Małopolski Instytut Innowacji Sp. z o.o. oferuje Państwu kompleksową obsługę polegająca na wdrażaniu dokumentacji oraz pozyskaniu dofinansowania na realizację tej działalności.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.