Zarządzanie projektami B+R+I na poziomie strategicznym, operacyjnym i finansowym

Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.