Doradztwo w obszarze finansowania oraz implementacji elektronicznej dokumentacji medycznej Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia...

Zarządzanie projektami B+R+I na poziomie strategicznym, operacyjnym i finansowym

Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.